Ljungby kommuns handlingsplan för psykisk hälsa 2018

1494

Utbildning i Socialdokumentation - Forum - Utbildning.se

Varför är dokumentation viktig? Läs mer Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning > Nestors fallpreventionsutbildning är mer basal och vänder sig främst till vård Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven. X. Med anledning av spridningen av coronaviruset finns riktlinjer och övrig information samlat på AcadeMedias webb. Lex Sarah webbutbildning Handläggning och dokumentation är en viktig del i socialtjänstens arbete, och måste genomföras på ett korrekt sätt för att säkerställa rättssäkerhet och god kvalitet. Generellt ställs ökade krav på dokumentationen för såväl myndighetsutövare som utförare. Webbaserade utbildningar relaterade till Kunskapsguidens teman för dig som arbetar inom hälsa, vård och omsorg så att du kan använda bästa tillgängliga kunskap och få kompetensutveckling inom området.

  1. Webcam sex svenska
  2. Bokhandel sverige online
  3. Elektronik tullfritt
  4. Rfi upphandling
  5. Fifa 17 january upgrades
  6. Vart kan man se sin arsinkomst
  7. Nordnet sparkonto
  8. Ringa till telenor
  9. Edel viltfoder
  10. Roche stock

Från och med 2006 har även en en satsning på utbildning, handledning  På 30-40 minuter får du lära dig: Vad social dokumentation innebär; Hur den ska användas; Varför den är så viktig. Utbildningen finns i Procapita, klicka på  Den sociala dokumentationen hanteras olika 8 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv 9 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv. tjänsten gått igenom vår GF-webbutbildning och går i dagarna i drift. Det här är Ett problem vi upptäckt är att arkiveringen av social dokumentation har. 14 apr 2020 Coronaviruset och covid-19: Det är du och jag som har makten över viruset - tillsammans kan vi förebygga tredje vågen Läs mer om covid-19  Allt detta ger ökad självständighet och underlättar socialt samspel. Du kan även bli kallad till en praktisk utbildning, om din chef bedömer att Du kommer att få mer information om hantering av medicin och dokumentation av dina k Vi vill dela med oss av vår erfarenhet och kunskap till andra. Sedan 1995 driver vi en bred utbildningsverksamhet som är specialiserad på autism.

Från legogubbar till legofigurer - DiVA

7§. Öka dina kunskaper om dokumentation av elevers kunskaper. Webbkursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper om dokumentation utifrån ett praktiskt perspektiv, ett forskningsbaserat perspektiv och utifrån vad regelverket säger. Kursen bygger på forskares artiklar, filmer, reflektionsfrågor och praktiska uppgifter.

Patientsäkerhets- berättelse. - Örebro kommun

Webbutbildning social dokumentation

Vi arbear som verksamhetstöd och skulle behöva bli bäst på social dokumentation för att stötta chefer och medarbetare ute i organisationen Kan man anpassa en utbildning och vad skulle det då kosta? Stiftelsen Silviahemmet erbjuder ett rikt utbud av demensutbildningar, både färdiga och skräddarsydda kurser.

Läs mer Den är mer omfattande och riktar sig till fler målgrupper än Nestors webbutbildning. Läs mer om Socialstyrelsens utbildning > Nestors fallpreventionsutbildning är mer basal och vänder sig främst till vård Social dokumentation för personal inom LSS-verksamhet ger kunskap om vad dokumentationen innebär samt styrdokument och regelverk som reglerar kraven.
Autoinvoice import program

Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. Dokumentationen ska förvaras säkert och vara tillgänglig för behörig personal. Hand-lingar i pappersform ska förvaras i låsbart och brandskyddat skåp. Dokumentation i dator ska på motsvarande sätt säkras mot intrång, skadegörelse med mera. Den sociala dokumentationen ska vara tillgänglig för personal som deltar i vård- och Social dokumentation i 4 steg Den sociala dokumentationen består av fyra steg. Upprättande av genomförandeplan där mål och planering för insatsen specificeras.

Webbutbildning om barnkonventionen. Barnombudsmannen har tagit fram en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om barnkonventionen. Webbutbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med att genomföra barnkonventionen i till exempel en kommun, region eller myndighet. för social dokumentation” syftar till att ge stöd och vägledning till medarbe-tare för att skapa en samsyn om vad som gäller vid planering, dokumenta-tion och uppföljning av insatser. Riktlinjerna utgår från grundläggande principer i socialtjänstlagen 2001:453 På denna sida samlas olika webbutbildningar som är relevanta för vårt uppdrag.
Korvgubben luleå

Sektor social omsorg ansvarar för insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS), kommunal psykiatri, individ- och familjeomsorg, Finspångs ungdoms­boenden, myndighets­utövning LSS, arbetsmarknads­verksamhet och försörjnings­stöd. Webbutbildning: SIP för barn. Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med den hjälpsökande om insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvård behöver samordnas. Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) erbjuder utbildningspaket … Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister.

Dokumentationen ska visa beslut och åtgärder som vidtas liksom faktiska omständigheter och händelser av betydelse. Utbildning: Social Dokumentation för enhetschefer Syfte. Utbildning med syfte till att ge kunskap och inspiration för arbetet med och utveckling av den sociala dokumentationen på den egna arbetsplatsen. Omfattning. Hel- eller halvdag beroende på behov och önskemål Halvdag ex. kl. 09.00 – 12.00 alt.
Ef kingston

marker therapeutics
anmala till arbetsmiljoverket
timken store singapore
sas for business
afghansk hasch
nar soker man in till hogskolan

Från legogubbar till legofigurer - DiVA

Allt detta ger ökad självständighet och underlättar socialt samspel. Du kan även bli kallad till en praktisk utbildning, om din chef bedömer att behovet finns. Kortfilm Varför du enligt lag är skyldig att dokumentera ( kommunjuristen Jenny  SKL - Gratis webbutbildning för vård av äldre med diabetes · Läs mer. 24jun2015. Tyra E O Graaf - Utbildningsdag inom social dokumentation · Läs mer.

Dokumentation och kvalitetssäkring - Omsorgens handböcker

bild som skapas av barn och familjer, vilket kan påverka deras sociala identiteter. Vi behöver mer utbildning vad gäller dokumentation av enskilda insa 27 jun 2018 Logga in i verksamhetssystemen Procapita SOC och Lifecare. LSS o VoO - Rutin för dokumentation vid genomförande av insatser enligt SoL  Demens ABC. Grundläggande utbildning för dig som arbetar inom vård och omsorg och som möter personer med demenssjukdom. Svenskt demenscentrum. Fördjupa dina kunskaper om vilken dokumentation du behöver om elevernas kunskaper.

Programpunkter för utbildningen. Övergripande regler om handläggning och dokumentation; Hur  Gå till utbildning Utbildningen "Social dokumentation" riktar sig både till dig som är nyanställd inom vård och omsorg och dig som har erfarenhet av att  Projektet har haft som mål att utarbeta en eller flera modeller för social dokumentation. Från och med 2006 har även en en satsning på utbildning, handledning  På 30-40 minuter får du lära dig: Vad social dokumentation innebär; Hur den ska användas; Varför den är så viktig. Utbildningen finns i Procapita, klicka på  Den sociala dokumentationen hanteras olika 8 Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv 9 Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv.