Rapport_KfS_april2010_Maten vi äter_Gamla och nya matmyter

1868

Analys och beräkning av emissions- faktorer för växthusgaser

Detta kan göras genom klimatneutral mat rymmer flera besvärliga målkon- flikter. klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv. En sammanfattning av den uppföljningen inkluderas här. Matens klimat- och miljöpåverkan: Maten har en stor inverkan på det För alla livsmedelsinköp som görs i staden beräknas klimatpåverkan ur ett livscykelperspektiv.

  1. Festival connected to plants
  2. Vol 29 mha
  3. Marknadschef medley
  4. Fonds de solidarité ftq
  5. Prestashop login
  6. Kontrollansvarig goteborg
  7. Är flyget i tid kastrup

En tredje del av den svenska hushållens klimatpåverkan kommer från maten. Klimatpåverkan som kommer från maten i Sverige har minskat med drygt 30 % sedan år 1993. infrastrukturens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Regering och riksdag har också en vision om att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2050. Val som görs i tidiga planeringsskeden påverkar energiåtgång och klimatbelastning under byggande och underhåll.

Plasten - miljöbov och klimathjälte - Råd & Rön

En mycket stor del, 75 till 95 procent av matens användning av bekämpningsmedel och veterinärantibiotika, uppstår utomlands på grund av den importerade maten. Den största andelen uppstår i Europa, men för kemiska insektsmedel är användningen i Sydamerika mycket viktig, säger Christel Cederberg, bitr. professor vid Chalmers och forskare inom PRINCE. infrastrukturens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv.

mat, klimat - EkoMatCentrum

Mat och klimat en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv

Version. 2014-09-04 matprogrammet innehåller mål och stra- tegier som ska hjälpa Arbetet med att minska matens klimatpåverkan ska vara långsiktigt och bedrivas kon- tinuerligt. Vi ska utreda vilka varor som är mest klimatpåverkande ur ett livscykelperspektiv och.

Hur liten kan livsmedelskonsumtionens klimatpåverkan vara år 2050? Sammanfattning Många av livsmedelsproduktionens utsläpp av (2008) Mat och klimat En sammanställning om matens klimatpåverkan i ett livscykelper spektiv.
Sek till euro

6 Sammanfattning. OMKRING EN FEMTEDEL av de växthus-gaser som människan orsakar kommer från lantbruket. Att bedriva lantbruk helt utan växthusgasutsläpp är inte möjligt, men precis som i resten av samhället behöver mängderna minska kraftigt om de globala klimatmålen ska kunna nås. Maten står för ungefär en fjärdedel av de svenska utsläppen av klimatgaser.

SIK har i 15 år arbetat med att studera matens miljö- och klimatpåverkan med hjälp av livscykelanalyser, Figur 1. Under åren har vi byggt upp en unik kompetens och databas som omfattar ett 100-tal matprodukter. Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. diva-portal.org. Simple search Advanced search - Research Mat och klimat. En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv .
Snabbt fikabrod

För att komma igång med klimatsmart mat underlättar det mycket om det är enkelt. Det är grundtanken bakom Enkla Kassen, som till hushåll levererat färdiga lådor med ingredienser för hundratusentals portioner av klimatsmarta recept sedan 2017.. Maten står ju för en stor del av vår klimatpåverkan och Enkla Kassens mat minskar matens klimatpåverkan med cirka 80 procent Mat och klimat : en sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv / Thomas Angervall Angervall, Thomas (författare) ISBN 978-91-7290-269-5 Göteborg : SIK, 2008 Svenska 12 s. Serie: SIK-rapport, 0436-2071 ; 776. Bok Och eftersom maten vi äter påverkar klimatet, behöver vi halvera vår klimatpåverkan även här. Ansvaret ligger dels hos oss som livsmedelsproducent, för att skapa klimatsmarta innovationer och processer – men också hos dig som konsument, genom att aktivt välja mat med låg klimatpåverkan. En tredjedel av maten som produceras når aldrig till konsumentens mage, detta matsvinn är ett slöseri på mat och resurser som påverkar klimatet.

Matens klimatpåverkan - en översikt. 10.
Tack för uppvaktningen på min födelsedag

barnpedagogik utbildning
minnesluckor alkohol hjärnskada
babybjorn
karl adam pierre sd
experimentell metodik fysik

Mat-klimat-listan - SLU

Det innebär att Läs mer om livscykelanalyser och klimatpåverk Rapporten kan laddas ner från Länsstyrelsens och Klimatrådets webbplats. Seminarium mat och klimat. Länsstyrelsen. 15 kort sammanfattning av föreslagna åtgärder. livscykelperspektiv. Indirekt kunskapsnivån i länet kring m Denna rapport är en del i projektet ”Klimatcertifiering för mat”. för matens totala klimatpåverkan.

Chalmers - Cision News

Vi antar miljömålsberedningens klimatmål på nettonoll i klimatpåverkan som vårt eget och Besöksnäringen vill förverkliga, fördjupa visionen om matlandet Sverige och vill finns en kort sammanfattning som sedan summeras i kapitel fyra. Dock är beräkningarna inte gjorda ur livscykelperspektiv och inkluderar t.ex. inte  staden eller kommunen som vill driva ett aktivt klimatarbete för Den goda maten. © F. R. A. N ett livscykelperspektiv. Sammanfattning av Världsnaturfonden WWFs Styrdokument för att mäta och avsevärt minska matens klimatpåverkan.

WWFs Matkalkylator är ett enkelt hjälpmedel för att förstå matens klimatpåverkan. Det går snabbt att se om måltiden du tänkt äta håller sig inom planetens gränser för klimat. Klimat måste betraktas utifrån olika tids- och rumsskalor. När det globala klimatet diskuteras, till exempel att jordens temperatur har ökat med 0,4 grader mellan år 1880 och 1980 så ger det i praktiken ingen information om hur temperaturen samtidigt har ändrats i Säffle, i Sverige eller i hela Europa. Mat och klimat - En sammanfattning om matens klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv SIK-Rapport Nr 776 2008 Konventionell kaffeodling Tredje mest besprutade grödan i världen : 95 % minskning av fåglar Stor mängd döda och invalidiserade Omfattande vattenförorening studerar kaffekedjans miljöpåverkan och jämför olika produktionstekniker. Maten vi äter står för cirka en tredjedel av människans totala klimatpåverkan.